דפים - רישום לכיתה א

רישום לכיתה א' 

בית הספר הממלכתי "מיתרים נטעים " מבקש להציע חלופה לחלוקה הרווחת בחברה, של דתיים/חילוניים ולהציג עושר של גוונים באורחות החיים היהודיים.

אנו שואפים ללמוד לחקור ולפעול בדרך החינוך היהודי. צוות בית הספר, שם לו למטרה לקדם את התלמידים ולהביאם למיצוי יכולותיהם ולמצוינות אישית בשיעורי האומנות, המוסיקה, החקלאות, לימודי הקודש, החינוך הגופני והמדעים. בבית ספרנו מתקיימים זה לצד זה, הן החיבור למורשת ישראל ולאהבת האדמה (במסגרת שיעורי חקלאות) והן החיבור המתבקש למאה ה-21, על כל הקדמה וסביבות עתירות טכנולוגיה.

ביקור בביה"ס:

ניתן להגיע לשיח וסיור בתיאום מראש עם מזכירות בית הספר 08-6277739

תהליך הרישום:

 יש להירשם דרך אתר הרשות- לאתר הרשות לחצו כאן.

אנא שימו לב:

  • תחילה עליכם להירשם לבית הספר אליו הנכם משויכים.
  • תפתח אפשרות רישום לבתי ספר על אזוריים – נטעים.
  • במקביל אנא מלאו את פרטיכם בקישור הבא לכניסה לחצו כאן.

הליך הקבלה: 

במהלך  החודשים הקרובים (תאריך מדיוק יתפרסם בהמשך)- תתכנס ועדת קבלה בה יושבים:

חברי ועדת קבלה:

מנהלת המחלקה לחינוך יסודי , עיריית באר-שבע.         -           יו"ר הוועדה.

נציגת משרד החינוך                                                      -           מפקחת

מנהל מרכז רישום                                                         -           מרכז הוועדה.

מזכירת בית הספר                                                        -           רכזת ורשמת פרוטוקול.

מנהלת בית הספר.

 

קריטריונים לקבלה:

1)      יכולת קליטה של בית הספר.

2)      שאיפה לאיזון מספרי בין בנים ובנות ושאיפה לאיזון באינטגרציה.

3)      איחוד משפחה.

4)      שיקולים מערכתיים.