נווט למעלה
תפילת ר"ח כסלו
ביום א' , א' כסלו, 23/11/2014, תתקיים תפילת ראש חודש חגיגית יש להגיע בחולצת בית הספר לבנה, חודש טוב !
*****
תפילת ר"ח כסלו
ביום א' , א' כסלו, 23/11/2014, תתקיים תפילת ראש חודש חגיגית יש להגיע בחולצת בית הספר לבנה, חודש טוב !
*****