נטעים באר שבע
נווט למעלה
sukut2.jpg

 

 ביקור מנכל משרד החינוך

 
Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
To link to a library that contains images and configure the web part, open the tool pane.
חג סוכות שמח
צוות בית הספר מאחל חג סוכות שמח וחופשה נעימה החופש יחול מיום ראשון 13/10, עד יום שלישי 22/10. נפגש ביום רביעי 23/10.
*****
חג סוכות שמח
צוות בית הספר מאחל חג סוכות שמח וחופשה נעימה החופש יחול מיום ראשון 13/10, עד יום שלישי 22/10. נפגש ביום רביעי 23/10.
*****
חג סוכות שמח
צוות בית הספר מאחל חג סוכות שמח וחופשה נעימה החופש יחול מיום ראשון 13/10, עד יום שלישי 22/10. נפגש ביום רביעי 23/10.
*****
חג סוכות שמח
צוות בית הספר מאחל חג סוכות שמח וחופשה נעימה החופש יחול מיום ראשון 13/10, עד יום שלישי 22/10. נפגש ביום רביעי 23/10.
*****
חג סוכות שמח
צוות בית הספר מאחל חג סוכות שמח וחופשה נעימה החופש יחול מיום ראשון 13/10, עד יום שלישי 22/10. נפגש ביום רביעי 23/10.
*****
חג סוכות שמח
צוות בית הספר מאחל חג סוכות שמח וחופשה נעימה החופש יחול מיום ראשון 13/10, עד יום שלישי 22/10. נפגש ביום רביעי 23/10.
*****