תרבות ישראל ז-ט - כל המסמכים
  
  
  
  
idiom.doc
  
13/01/2016 18:59ללא מידע נוכחותליבי סבג
בוחן_בנושא_שבת.doc
  
13/01/2016 18:58ללא מידע נוכחותליבי סבג
דילמות_מוסריות.docx
  
13/01/2016 18:59ללא מידע נוכחותליבי סבג
כבוד האדם.doc
  
13/01/2016 18:58ללא מידע נוכחותליבי סבג
מבחן_מחצית_ערכים_במועדם.docx
  
13/01/2016 18:59ללא מידע נוכחותליבי סבג
מיהו גיבור מערך שיעור לחנוכה.docx
  
13/01/2016 18:59ללא מידע נוכחותליבי סבג
מצגת שכבה ח תרבות המחלוקת.pptx
  
13/01/2016 19:01ללא מידע נוכחותליבי סבג
עבודה בתרבות ישראל.docx
  
13/01/2016 19:00ללא מידע נוכחותליבי סבג
עבודת_סיכום_לשכבה_ט_בנושא_חירות.docx
  
13/01/2016 19:00ללא מידע נוכחותליבי סבג
פעילות בנושא פתגמים.doc
  
13/01/2016 19:00ללא מידע נוכחותליבי סבג