סיכומים ביחידה: יחיד וחברה - כל המסמכים
  
  
  
  
אונאה (2).docx
  
17/03/2014 17:21ללא מידע נוכחותליבי סבג
בבא מציעא כח ב - אבידה אוכלת - עמ 121.pptx
  
17/03/2014 17:37ללא מידע נוכחותליבי סבג
בנק שאלות פרק רביעי.doc
  
24/03/2014 13:48ללא מידע נוכחותישי גזונדהייט
בשבילי נברא העולם.docx
  
01/11/2012 14:35ללא מידע נוכחותישי גזונדהייט
השבת אבדה.docx
הוצא אל: יובל אסת צדיקיהשבת אבדה.docx
הוצא אל: יובל אסת צדיקי
  
17/03/2014 17:37ללא מידע נוכחותליבי סבג
יופי של רועה - סיכום.docx
  
01/11/2012 14:32ללא מידע נוכחותישי גזונדהייט
יחיד וחברה פרק 1.docx
  
17/03/2014 17:20ללא מידע נוכחותליבי סבג
יחיד וחברה פרק 2.docx
  
17/03/2014 17:20ללא מידע נוכחותליבי סבג
יחיד וחברה פרק 3.docx
  
17/03/2014 17:20ללא מידע נוכחותליבי סבג
מה זאת מצווה - סיכום.docx
  
01/11/2012 14:37ללא מידע נוכחותישי גזונדהייט
מחלקת אבדות ומציאות מצגת.pptx
  
17/03/2014 17:36ללא מידע נוכחותליבי סבג
מחלקת אבידות ומציאות.doc
  
17/03/2014 17:36ללא מידע נוכחותליבי סבג
מצגת הכנה למשניות א ו ז.pptx
  
17/03/2014 17:21ללא מידע נוכחותליבי סבג
פרק  חמישי.docx
  
28/03/2014 12:47ללא מידע נוכחותליבי סבג
קרב בבית המקדש.docx
  
28/03/2014 12:46ללא מידע נוכחותליבי סבג
שאלות לתרגול פרק רביעי.doc
  
29/03/2014 17:29ללא מידע נוכחותליבי סבג
שאלות לתרגול פרק שלישי.doc
  
29/03/2014 17:29ללא מידע נוכחותליבי סבג
שאלות סוגיה פרק א.doc
  
13/06/2014 16:27ללא מידע נוכחותליבי סבג
שאלות סוגיה פרק ב.doc
  
13/06/2014 16:28ללא מידע נוכחותליבי סבג
שאלות פרק ה.docx
  
13/06/2014 16:24ללא מידע נוכחותליבי סבג