פעילויות מתוקשבות - כל הפריטים
  
  
  
  
קבצים מצורפים
  
שאלון סקלרים ווקטוריםכניסה לשאלוןשכבה ט'
שאלון מרחק והעתקכניסה למשימהשכבה ט'
סיכומי שיעוריםכניסהשכבה ח'
סיכומים ושיעוריםכניסהשכבה ט'
חוק שימור האנרגיהכניסה למשימהשכבה ט'
אנרגיית תנועהכניסה למצגותשכבה ט'
ניסוי תיאור תנועה ברשם הזמןכניסה למשימהשכבה י'
מעבדה - נפילה חופשיתכניסה למעבדהשכבה י'
תחנת החלל הבינלאומיתכניסה למשימהשכבה י'
ניסוי - אנרגיית גובהכניסה לניסוישכבה י'
מעבדה - חוק הוקכניסה למשימהשכבה י'