סיכומי שיעור כיתה י' - כל המסמכים

מצורפים כאן קבצים שונים לשימושכם. שימו לב, הסדר בו מופיעים הקבצים הינו סדר ה-א' ב'

סמדר

  
  
  
  
position vs time graph- Reading position.ppt
  
14/09/2010 21:14ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
דף עבודה - גרפים תנועה שוות תאוצה.doc
  
08/11/2010 22:58ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
דף עבודה - הכוח הנורמלי.doc
  
12/02/2011 22:51ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
דף עבודה - וקטורים בעזרת סימולציה.docx
  
03/01/2014 13:43ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
דף עבודה - חיכוך סטטי.doc
  
25/02/2011 12:34ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
דף עבודה - חיכוך קינטי.doc
  
25/02/2011 12:34ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
דף עבודה - כוחות 3.doc
  
25/02/2011 12:33ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
דף עבודה - מהירות יחסית  ותאוצה יחסית.doc
  
06/05/2011 10:23ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
דף עבודה - מתיחות סטטית אורן שריקי.doc
  
27/02/2011 15:27ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
דף עבודה - ציר מקום זמן.doc
  
14/09/2010 21:07ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
דף עבודה - תנועה קצובה.doc
  
20/11/2010 21:26ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
דף עבודה - תנועה שוות תאוצה בהדמיית מחשב.doc
  
02/12/2010 17:09ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
החוק הראשון והשלישי של ניוטון - שאלון אינטראקטיבי.ppt
  
25/03/2011 13:38ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
החוק השני של ניוטון - בגרות 2010.doc
  
05/04/2011 14:25ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
השוואה בין תנועה שוות מהירות לתנועה שוות תאוצה.doc
  
08/11/2010 22:53ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
התרת בעיות העוסקות בגופים במצב התמדה.doc
  
12/02/2011 21:59ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
חיכוך סטטי וקינטי - תרגיל לדוגמא.ppt
  
05/03/2011 20:48ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
מבנה דוח מעבדה.doc
  
01/05/2011 20:36ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
מהירות רגעית.xls
  
28/11/2010 08:36ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
מכניקה - מעבר בין יחידות.ppt
  
02/11/2010 22:03ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
מכניקה – פונקציית מקום-זמן.ppt
  
14/09/2010 21:13ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
מכניקה שיעור 1 - מבוא.ppt
  
02/11/2010 22:03ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
מכניקה שיעור 10 - כוח המתיחות.ppt
  
25/03/2011 13:33ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
מכניקה שיעור 2 - תנועה שוות מהירות.ppt
  
02/11/2010 22:03ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
מכניקה שיעור 3 - פונקציית מקום זמן.ppt
  
02/11/2010 22:03ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
מכניקה שיעור 4 - גרף מהירות זמן.ppt
  
20/11/2010 21:29ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
מכניקה שיעור 6 - וקטורים.ppt
  
16/12/2010 18:10ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
מכניקה שיעור 9 - אינטראקציה בין שני גופים.ppt
  
12/02/2011 22:17ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
מערכות בשיווי משקל עם חיכוך.ppt
  
19/02/2011 19:57ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
נפילה חופשית.xlsx
  
06/01/2013 15:13ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
1 - 30הבא