פיסיקה 2018 - כל המסמכים

לשימושכם - העלנו קובץ בשם ערכת ה.ל.ה. פיסיקה . בקובץ ישנן שאלות עם פתרונות במבנה בחינת המפמ"ר.

בהצלחה.

העליתי שני קבצים לכיתת העתודה הטכנולוגית מדעית: "אור - אופטיקה גיאומטרית" ו"שאלות בנושא וקטורים". ישנן גם תשובות לשאלות. אתם יכולים להיעזר בקבצים אלה כהכנה למבחן ביום שני.

סמדר

 משחק גילגולי אנרגיה מקוון
 מסה ומשקל
 אנרגיית גובה - משימה מתוקשבת
 חוק שימור האנרגיה - סימולציית סקייטבורד
 האתר של שם - אנרגיה
 פיסיקה של רכבת הרים
 משחק גלגולי אנרגיה
 חישוב משקל על פני כוכבי לכת שונים
 תכננו רכבת הרים בעצמכם
 חוק ההחזרה ומראות בצילומים
 צובעים את הבניין - פעילות מתוקשבת
 סיכומים בנושא אנרגיה
  
  
  
  
תיקיה: מבחנים עתודה טכנולוגית
  
06/05/2018 22:32ללא מידע נוכחותורד ארדן
מבחן 2013.pdf
  
06/05/2018 22:43ללא מידע נוכחותורד ארדן
מחוון 2013.pdf
  
06/05/2018 22:44ללא מידע נוכחותורד ארדן
ערכת הלה פיסיקה.pdf
  
06/05/2018 22:43ללא מידע נוכחותורד ארדן