חשמל 2019 - כל המסמכים
ערוך
  
  
  
שיעורי הבית
  
 יום א'16/02/2015פיזיקה
חוק הוק
 יום א'18/01/2013פיזיקה
חזרה למבחן - נא להגיע עם שאלות לשיעור
חזרה למבחן
 חשמל 2019
 אפולו 11 - אדם על הירח
 לוויינים - משימה מתוקשבת
 חקר מאדים - משימה
 הניסוי של גלילאו - נוצה ופטיש על הירח
 40 שנה לנחיתה על הירח
 מבקבוק למפץ - ניסוי שיחזור המפץ הגדול
 עבודה מתוקשבת כיתה ח2 - טיעון מדעי: אינטראקציה וכוחות
 עבודה מתוקשבת ח2 - מנופים
 אתר moodle במשוב
 עבודה מתוקשבת ח2 - טיעון במדע שקול כוחות
 מבחני מיצב
 מבחני מיצב 2019
 מבחני מפמר עתודה מדעית
 סרטון הסבר על חוקר המנוף
  
  
  
  
דף סיכום 2חשמל_ומגנטיות.pdf
  
26/03/2019 22:21ללא מידע נוכחותורד ארדן
דף סיכום חשמל.pdf
  
26/03/2019 22:22ללא מידע נוכחותורד ארדן
דף סיכום כוחות 2019.docx
  
03/04/2019 00:04ללא מידע נוכחותורד ארדן
חשמל- סיכום למבחן מיצב.ppt
  
26/03/2019 22:22ללא מידע נוכחותורד ארדן
סיכום.doc
  
02/04/2019 12:44ללא מידע נוכחותורד ארדן