סיכומי שיעורים שכבה ח' - כל המסמכים
ערוך
  
  
  
שיעורי הבית
  
 יום א'16/02/2015פיזיקה
חוק הוק
 יום א'18/01/2013פיזיקה
חזרה למבחן - נא להגיע עם שאלות לשיעור
חזרה למבחן
 חשמל 2019
 אפולו 11 - אדם על הירח
 לוויינים - משימה מתוקשבת
 חקר מאדים - משימה
 הניסוי של גלילאו - נוצה ופטיש על הירח
 40 שנה לנחיתה על הירח
 מבקבוק למפץ - ניסוי שיחזור המפץ הגדול
 עבודה מתוקשבת כיתה ח2 - טיעון מדעי: אינטראקציה וכוחות
 עבודה מתוקשבת ח2 - מנופים
 אתר moodle במשוב
 עבודה מתוקשבת ח2 - טיעון במדע שקול כוחות
 מבחני מיצב
 מבחני מיצב 2019
 מבחני מפמר עתודה מדעית
 סרטון הסבר על חוקר המנוף
  
  
  
  
תיקיה: חשמל 2019
  
26/03/2019 22:19ללא מידע נוכחותורד ארדן
FantasticTrip.ppt
  
20/12/2012 13:19ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
אוגדן פעיליות לתלמיד כתה ח פיזיקה.docx
הוצא אל: יובל יעק אלקלעיאוגדן פעיליות לתלמיד כתה ח פיזיקה.docx
הוצא אל: יובל יעק אלקלעי
  
18/05/2014 19:12ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
אינטראקציה וכוחות - מבוא.ppt
הוצא אל: גל קליפהאינטראקציה וכוחות - מבוא.ppt
הוצא אל: גל קליפה
  
20/12/2012 13:24ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
אלקטרוסטטיקה - שאלות.docx
  
08/05/2014 21:54ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
אסטרופיסיקה - שיעור 6 לוויינים.ppt
  
01/12/2008 08:44ללא מידע נוכחותטל זילבר
אסטרופיסיקה - שיעור 7 שמשות וכוכבים.ppt
  
01/12/2008 08:51ללא מידע נוכחותטל זילבר
אסטרופיסיקה - שיעור 8 גרביטציה וחוקי קפלר.ppt
  
01/12/2008 08:52ללא מידע נוכחותטל זילבר
אסטרופיסיקה - שיעור פתיחה.ppt
  
01/12/2008 08:53ללא מידע נוכחותטל זילבר
אסטרטגיה לפתרון בעיות.doc
  
20/01/2013 09:32ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
דף עבודה - אינטראקציה פתרון.docx
  
09/01/2013 21:40ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
דף עבודה - אינטראקציה.docx
  
20/12/2012 13:25ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
החוק השני של ניוטון.pptx
  
18/03/2013 09:55ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
החיכוך.pptx
  
22/03/2015 01:20ללא מידע נוכחותורד ארדן
הלה -חשמל.doc
  
16/04/2015 10:45ללא מידע נוכחותורד ארדן
הלה -כוחות ותנועה.doc
  
22/03/2015 01:35ללא מידע נוכחותורד ארדן
חוברת תרגול כוחות.pdf
  
02/01/2019 11:49ללא מידע נוכחותורד ארדן
חומר לימוד חשמל בבית.docx
  
05/05/2013 23:01ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
חוק הוק-פתרונות לדף עבודה.docx
  
15/02/2015 23:50ללא מידע נוכחותורד ארדן
חזרה למבחן טיעון מדעי.ppt
  
02/01/2019 11:53ללא מידע נוכחותורד ארדן
חשמל- סיכום למבחן מיצב.ppt
  
15/04/2015 11:14ללא מידע נוכחותורד ארדן
טיעון מדעי - אינטראקציה וכוחות.ppt
  
20/01/2013 09:33ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
כוחות.pptx
  
20/01/2013 09:32ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
מבנה היקום - סיכום.ppt
  
03/10/2013 15:52ללא מידע נוכחותבר יהודה ששון
מחזור חיים של כוכב - תרשים זמן.ppt
  
15/01/2009 19:25ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
מנופים - תרגילים חישוביים לדוגמא.pptx
  
23/02/2015 09:27ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
מנופים- כיתה ח2.pptx
  
22/03/2015 01:19ללא מידע נוכחותורד ארדן
מנופים1.pptx
  
02/05/2013 21:29ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
מסה ומשקל שאלות ותשובות.doc
  
17/02/2015 15:24ללא מידע נוכחותורד ארדן
נושאים למבחן בפיסיקה ח1 תשעה שליש א.doc
  
17/11/2014 10:39ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
1 - 30הבא