חקר - כל המסמכים
  
  
  
  
דוח מסכם חקר מדעי חטיבת ביניים.doc
הוצא אל: יובל אסת צדיקידוח מסכם חקר מדעי חטיבת ביניים.doc
הוצא אל: יובל אסת צדיקי
  
23/02/2013 23:53ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
דוח מסכם פתרון בעיות - תהליך טכנולוגי.doc
  
23/02/2013 23:53ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
הנחיות להכנת פוסטר חקר מדעי.doc
  
23/02/2013 23:53ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
הנחיות להכנת פוסטר טכנולוגי.doc
  
23/02/2013 23:53ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
מחוון - קריטריונים להערכת עבודות חקר מדעי.doc
  
23/02/2013 23:53ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
מחוון - קריטריונים להערכת עבודות תהליך טכנולוגי.doc
  
23/02/2013 23:53ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
תבנית לפוסטר ליריד הארצי חקר מדעי.ppt
  
23/02/2013 23:53ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
תבנית לפוסטר ליריד הארצי טכנולוגי.ppt
  
23/02/2013 23:54ללא מידע נוכחותסמדר שרביט