אנרגיית תנועה במצגת - כל המסמכים
  
  
  
  
הערת המורה
בלה ואניטה ט7-אנרגיית תנועה.ppt
  
25/01/2011 12:11ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
המשפט "כדי לחשב פי כמה אנרגיה גדלה יש לחלק את שני האנרגיות." לא ברור ולא  שייך
יקיר ודניאל.ppt
  
25/01/2011 12:16ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
עבודה יפה הכוללת את הנלמד על אנרגיית תנועה. רצוי היה להוסיף תמונות.
מליסה ורינת.ppt
  
25/01/2011 12:17ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
עבודה יפה
נוי אזרן.ppt
  
25/01/2011 12:12ללא מידע נוכחותסמדר שרביט
המשפט "העבודה הכוללת שמושקעת בגוף שווה להפרשבין האנרגיה הקינטית במצב הסופי ובין האנרגיה הקינטית במצב ההתחלתי. " כולל התייחסות למונחים שלא נלמדו.