המיתולוגיה היוונית

תלמידות ותלמידים יקרים
משימה זו מוקדשת להכרת המיתולוגיה היוונית ולהכרת האלים המרכזיים שמוכרים מהספרות ומהאמנות היוונית העתיקה.

הנחיות

ענו על השאלות הבאות- עליכם לפתוח קובץ פאוור פוינט, לענות על השאלות ולשלוח את המשימה.

1) הסבר/י מהי המיתולוגיה היוונית, הסיבות להווצרותה ומקורותיה הכתובים.
2) בחר/י שני אלים מהרשימה שלפניכם- תארו את תכונותיו, את הסיפורים המרכזיים עליו ואת הסמלים שלו/ה
זאוס, פוסידון, אתנה, דיוניסוס, ניקה, אפולו, ונוס.

את המשימה יש להגיש לתיקיית העבודות שלנו במצגת PowerPoint

קישורים