דוגמאות למבחנים - הבנת האומנות - כל המסמכים
  
  
  
  
מבחן רבע ג' 04.doc
  
04/05/2009 17:49ללא מידע נוכחותדפנה ניסים
מבחן רבע ג' תשסח.doc
  
04/05/2009 17:48ללא מידע נוכחותדפנה ניסים
מתכונת תשסח מועד א'.doc
  
04/05/2009 17:50ללא מידע נוכחותדפנה ניסים