תקנון המועצה
לוגו מועצת התלמידים של מקיף א'
 

 

 

555.jpg

 

 

 

 

המחברים :

מועצת התלמידים מקיף א' באר-שבע

2008-2011

 

 

____________________________________________________________________

 

 

 

דברי פתיחה

קוראים יקרים!

מועצת התלמידים הבית ספרית הינה גוף הפועל עם אוכלוסיית ביה"ס ועבורה. בשנת הלימודים האחרונה נוכחו אנו חברי מועצת התלמידים של מקיף א' , לעשייה מבורכת ומשמעותית עבור כלל באי ביה"ס.

ההחלטה על כתיבת ידיעון זה עלתה באחת מישיבות המועצה עם הנהלת ביה"ס .  נוכחו לדעת כי לא כולם מודעים לרמת החשיבות של תפקודה התקין של המועצה. ולכן הוחלטה ההחלטה לכתוב ידיעון שיעלה את המודעות  לתפקודה ועשייתה של מועצת התלמידים הבית ספרית במקיף א'.

ועם זאת אנו מבקשים מכם לייחס חשיבות רבה לכל הדברים הכתובים בידיעון זה ועם הזמן ליישם אותם כראות עיניכם.

 

 

בברכת שנה פורייה ומוצלחת לכולנו

בשם כלל חברי מועצת התלמידים של מקיף א'

 

אוראל סעדה

יו"ר מועצת התלמידים

 

____________________________________________________________________

1. רקע כללי על מועצות תלמידים

 

  מועצה ע"פ הגדרתה היא קבוצת נציגים הנבחרת על-ידי גופים שונים , כגון:

*               במועצה שכבתית : נציגים מכיתות הלימוד בשכבה.

*               במועצה בית-ספרית : נציגים ממועצות התלמידים השכבתיות בביה"ס.

*               במועצה רשותית:נציגים ממוסדות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי ביישוב.

*               במועצה מחוזית: נציגים ממועצות התלמידים והנוער של ערי המחוז.

*               במועצה הארצית: נציגים ממועצות התלמידים של המחוזות במדינה.

 

אלו נועדו כדי להיוועד לעתים מזומנות, להתייעץ ולהחליט בעניינים הנתונים בסמכותם.

 

סוגי מועצות:

מועצת תלמידים בית-ספרית: מועצה הפועלת בתוך בית הספר עם אוכלוסיית בית הספר ועבורה. נציגי המועצה נבחרים בשיטה דמוקרטית ובוחרים את שיטת הבחירות הנראית להם (בחירות אישית, לפי רשימות או מפלגות, לפי שכבות גיל וכדו') על בסיס תקנון בית הספר ותקנות המועצה הנבחרת. על המועצה לדאוג לייצוג הולם של כל תלמידי בית הספר (עולים, תלמידים במסלולים שונים, תלמידים חלשים וכדו'). המועצה מייצגת את כלל תלמידי בית הספר ואת צורכיהם בפני ההנהלה ומגשרת בין כלל באי בית הספר.

 

מועצת תלמידים ונוער רשותית (עירונית): מועצה המייצגת את מגוון בני הנוער ביישוב ופועלת למענו. המועצה כוללת את מסגרות החינוך ביישוב, הפורמאלים והבלתי פורמאלים (בתי ספר, מרכזים קהילתיים, תנועות נוער וארגוני נוער), ואת כל אוכלוסיות בני הנוער. נציגי כל המסגרות המיוצגות נקבעים על בסיס בחירות דמוקרטיות, ויש לשמור על ייצוג הולם ויחסי לחברים השותפים בכל הגופים המייצגים.

 

מועצת תלמידים ונוער מחוזית: המועצה המחוזית מייצגת את מגוון בני הנוער במחוז ופועלת למענו. היא כוללת את נציגי הרשויות במחוז (נציגים שנבחרו בבחירות דמוקרטיות במיוחד לתפקיד זה). הנציגים למועצה המחוזית נבחרים מקרב בני הנוער ברשויות השונות, תוך התייחסות הוגנת לגודלה של הרשות. בארץ קיימות שבע מועצות מחוזיות ( ירושלים, תל אביב, מרכז, חיפה, צפון, דרום ומגזר ערבי).

 

מועצת תלמידים ונוער ארצית: מועצת התלמידים והנוער הארצית היא הגוף הנבחר והמייצג של כל בני הנוער בארץ. הנציגים נבחרים בבחירות דמוקרטיות על ידי הנציגים במועצות המחוזיות. במועצה הארצית משתתפים בני נוער מהמגזרים השונים: חילוניים, דתיים, יהודים וערבים. כמו כן נכללים בה נציג דרוזי ונציג בדואי. מועצת התלמידים והנוער הארצית מגשרת בין בני הנוער לבין מקבלי ההחלטות במשרד החינוך, בכנסת, בממשלה ובפורומים שונים. היא מייצגת את הצרכים של בני הנוער ומנהלת דיאלוג עם מקבלי ההחלטות.

 

הערות: 1. במסגרת פעילות המועצות על כל סוגיהן, אין הן עוסקות בפעילות מפלגתית ואינן מקדמות אינטרסים מפלגתיים כלשהם.

            2.הנציגים מייצגים תנועות נוער ונבחרים למועצות הרשותיות- מייצגים רק תנועות שמוכרות על ידי משרד החינוך.

 ____________________________________________________________________

 

 

 

  2. בעלי תפקידים במועצה :

 

 

 

 

 

 

מנחה/ת המועצה:  גבר או אישה מבוגרים בעלי ניסיון בחינוך: מורה, מדריך/ת נוער או מפקח/ת וכו', אשר יעזור/תעזור למעוצה שאותה הוא/היא מנחה לפעול כחוק ולבצע החלטות.

 

יושב/ת ראש (יו"ר): יו"ר המועצה, כשמו/ה כן הוא/היא, יושב/ת בראש המועצה. כראש הוא/היא מוביל/ה ומנהיג/ה את המועצה. זהו תפקיד הדורש אחריות ורצינות. היו"ר משמש/ת כיד ימינו של המנחה. ליו"ר תפקיד ייצוגי, והוא/היא מהווה דוגמה אישית לחברי המועצה האחרים. היו"ר צריך/ה להיות בעל/ת כושר התבטאות בכתב ובעל פה ובעל מיומנויות של ניהול צוות וישיבות.

היו"ר יוזם/ת, מקשיב/ה ופועל/ת על פי שיקול דעת ושיתוף פעולה.

תפקידו/ה:

-          לעמוד בלוח זמנים ולדאוג שוועדות המועצה יעמדו אף הן בלוח זמנים ובמטלות.

-          להכין מליאות ולנהל אותן.

-          להיות נוכח/ת בוועדות (בחלוקה עם הסגן/ית).

-          לפקח על הנעשה בוועדות.

-          להיות מעדכן/ת ומעודכן/ת.

-          להיות בקשר יום-יומי עם המנחה.

-          לעבוד בשיתוף פעולה ולחלוק סמכויות עם הסגנים ועם הצוות המוביל.

-          לעזור ליושבי ראש הוועדות ולייעץ להם.

 

 

 

ממלא/ת מקום יושב/ת ראש (מ"מ.יו"ר) והממונה על חטיבה עליונה:  ממלא/ת מקום היו"ר משמש/ת כבעל/ת הזכות למילוי מקומו של יו"ר המועצה ונמצא כסגן בדרג ראשון של היו"ר, ואי לכך כל תפקידי היו"ר וכל התנאים לבחירתו/ה חלים גם עליו/ה. במהלך השנה משמש/ת ממלא/ת מקום היו"ר והממונה על חט"ע כיד ימינו/ה ומתחלק/ת עמו/ה בהשתתפות בפגישות הוועדות. מתפקידו/ה של ממלא/ת מקום היו"ר הזה לפקח על עבודתו של המזכיר הכללי. ובנוסף לרכז עבור המועצה את צורכי החטיבה העליונה בביה"ס.

 

סגן/ית יושב/ת ראש (ס.יו"ר) והממונה על חטיבת ביניים: סגן/ית היו"ר הזה משמש/ת כסגנו השני בדרג של היו"ר ואי לכך כל תפקיד היו"ר וכל התנאים לבחירתו/ה חלים גם עליו/ה רק לאחר הממלא/ת מקום והממונה על חט"ע (הנמצא כסגן בדרג ראשון של היו"ר) . מתפקידו/ה של סגן היו"ר הזה לפקח על עבודתם של הדובר . ובנוסף לרכז עבור המועצה את צורכי חטיבת הביניים בביה"ס.

 

מזכיר/ה כללי/ת (מזכ"ל): המזכיר/ה משמש/ת כיד ימינם של המנחה והיו"ר כאחד.

כל העדכונים, ההודעות והשינויים בנושא המועצה עוברים קודם כל דרך המזכיר/ה, וממנו/ה לחברי המועצה. על המזכיר/ה להיות אחראי/ת, רציני/ת, להיות מעדכן/ת ומעודכן/ת כל הזמן.

-        עליו/ה לשלוט בתוכנת word.

תפקידו/ה:

-                     לכתוב, להדפיס, לתייק ולהפיץ (תוך יומיים) פרוטוקולים של המליאות.

-                     להדריך את מזכירי הוועדות ולדאוג שהפרוטוקולים של הוועדות יודפסו ויתויקו.

-                     לדאוג לסידור ולעדכון של התיקים, הקלסרים והארונות בחדר המועצה.

-                     להיות אחראי/ת לדואר נכנס ויוצא (כולל הדפסה וצילומים).

-                     להיות אחראי/ת ללוחות המודעות בחדר המועצה.

-                        להימצא בקשר עם המזכירות של המועצה הרשותית (העירונית) ולהעביר מהן ואליהן הודעות ועדכונים. 

-                        על המזכיר/ה להיות שלוש פעמים בשבוע במועצה.

 

 

 

 

דובר/ת: ראש וועדת פרסום ושיווק במועצה, המייצג/ת ומשווק/ת את המועצה כלפי חוץ.

 

 

 

עליו/ה להיות בקשר תמידי עם התקשורת המקומית (עיתונות בעיקר) או אם כל אנשי התקשורת האחראים על הפרסום של ביה"ס (אתרי אינטרנט, עיתון, רדיו וכו') והמועצה הרשותית (העירונית). על הדובר/ת לדווח להנהלת ביה"ס ולעדכן אותה בנושא אירועים, פרויקטים וכו'. על הדובר/ת להיות בעל/ת כושר התבטאות בכתב ובעל פה. הדובר/ת צריך/ה להיות מעודכן/ת בנעשה בוועדות המועצה.

 

תפקידו/ה:

-                        להזמין את אנשי התקשורת המצוינים להלן לאירועי המועצה השונים ולשלוח אליהם        

              דיווחים ותמונות בסיום כל אירוע.

-                        להכיר את אנשי המפתח וכתבי החינוך בעיתונות המקומית.

-                         לצלם את אירועי המועצה ולדאוג לפיתוח ופרסום התמונות.

 

 

 

גזבר/ית: הגזבר/ית  משמש/ת כמי שאחראי על כספי המועצה (תקציב המועצה וקופת המועצה).  עליו/ה  לעדכן כל מה שקורה במועצה מבחינה כספית את כל חברי המועצה.  על הגזבר/ית להיות אחראי/ת, רציני/ת, אמין/ה, להיות מעדכן/ת ומעודכן/ת כל הזמן.

 

תפקידו/ה:

-                        לנהל את קופת המועצה .

-                        לנהל משא ומתן עם הנהלת ביה"ס בהקשר לתקציב השנתי של המועצה.

-                        ליצור קשר עם גורמים חיצוניים.

-                        לעמוד בראש וועדת הכספים של המועצה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. תהליכי הבחירות למועצות התלמידים

במקיף א'

 

 

 

 

 

 

 

שלב 1 - הבחירות למועצת התלמידים השכבתית:

הבחירות יתקיימו בתאריך מסוים ע"פ החלטתה של מרכזת השכבה .

*בחירות אלו נועדו כדי לבחור שני נציגים שייצגו את הכיתה במועצת התלמידים השכבתית.

*לאחר תהליך בחירות זה הנציגים שנבחרו יתפקדו כנציגי הכיתה במועצה השכבתית.

 

שלב 2 - הבחירות למועצת התלמידים הבית ספרית:

הבחירות יתקיימו בתאריך מסויים בשכבות (כל שכבה בשכבתה).

*בחירות אלו נועדו כדי לבחור ארבעה עד חמישה נציגים שייצגו את השכבה במועצת התלמידים הבי"ס.

*השנה בדומה לשנה שעברה נציגי הכיתות במועצת התלמידים השכבתית הם אלו שיצביעו בבחירות למועצת התלמידים הבית ספרית.

*ניתן להגיש מועמדות לתפקידים הבאים:

* יו"ר שכבתי.

* ס.יו"ר שכבתי.

* מזכ"ל שכבתי.

* דובר שכבתי.

*לאחר תהליך בחירות זה הנציגים שנבחרו יתפקדו כנציגי השכבה במועצה הבית ספרית.

 

 

 

חוקים לכל תהליכי הבחירות המוצגים להלן:

1.     1.  יש לשמור ולדאוג לטוהר בחירות – אין להשמיץ, לשחד, לנהוג באלימות וכו'.

2.       2.הבחירות יוכלו להתקיים בתנאי שיהיו 60% מכלל בעלי זכות ההצבעה.

3.       3. במקרה ומועמד אינו מגיע ליום הבחירות יש להציג את דבריו בפני הבוחרים.

4.       4. במקרה וישנו מועמד אחד לתפקיד מסוים יש לערוך הצבעה בשיטת אמון/אי-אמון.

5.       5. לכל מועמד יש 3 דק' להציג את עצמו ואת מצעו בפני הבוחרים.

6.       6. לאחר נאומי המועמדים תינתן אופציה של שאילת שתי שאלות ועוד שאלת מנחה (כגון: מחנכת – בכיתות, מרכזת-בשכבה, מלווה-בביה"ס).

7.       7.ועדת הבחירות בבחירות למועצה הבית-ספרית תנוהל ע"י מזכירות המועצה היוצאת ומלווה המועצה תיהיה המשקיפה.

8.       8. לאחר כל תהליכי בחירות אלו שמות נציגי המועצות יתפרסמו בלוח שכבה ובלוח מועצת התלמידים הבית ספרית.

 

 

 

____________________________________________________________________

  4. חובות וזכויות של מועצה בית-ספרית

 

 

-         * חובת המועצה להיות נוכחות בועדות שונות בביה"ס – ישיבות הנהלה, סל תרבות, ארגון טיולים, פעילויות חברתיות בביה"ס, ועדות משמעת וכו'.

-           *זכות המועצה לקבל תקציב שנתי, משאבים, סיוע ממקבלי ההחלטות בביה"ס, חדר וציוד משרדי.

-          *חובת המועצה לאפשר לכל השכבות ולכל התלמידים המעוניינים להיות מיוצגים באופן שווה ,ללא הגבלות מכל סוג שהוא.

-         * זכות המועצה לקחת חלק בקביעת תקנון בית הספר.

-          *חובת המועצה לטפל בפנויות התלמידים – מועדי מבחנים, בעיות עם המורה וכל דבר למען התלמידים.

-       * זכות המועצה ליזום, לפעול פעילויות למען כלל תלמידי ביה"ס.

-          *חובת המועצה לקחת חלק בפעילות למען בני הנוער, במסגרת קשר שוטף ונציגות במועצת הנוער הרשותית (עירונית) וגם המחוזית.

____________________________________________________________________