מועצות התלמידים השכבתיות בביה"ס:

  יעודכן עם בניית המועצות לשנה"ל תשע"א!!!!!

מועצת שכבה ז':

מלווה: אסתי צרפתי - מרכזת השכבה

יו"ר -             ס.יו"ר -

דובר -       מזכ"ל -

נציגי הכיתות:

ז'1 -                   ז' 7 -

ז' 2 -                  ז' 8 -

ז' 3 -                 ז' 9 -

ז' 4 -                ז' 10-

ז' 5 -               ז' 11 -

 ז' 6 -              ז' 12 -

 

מועצת שכבה ח':

מלווה: ענבר קידר-מרכזת השכבה

יו"ר -                  ס.יו"ר -

דובר -                מזכ"ל -

נציגי הכיתות:

ח' 1 -                  ח' 6 -

ח' 2 -                  ח' 7 -

ח' 3 -                  ח' 8 -          

ח' 4 -                  ח' 9 -

ח' 5 -                 ח' 10 -

מועצת שכבה ט'

מלווה : זהבה מרקו - מרכזת השכבה

יו"ר -       ס.יו"ר -

דובר -     מזכ"ל -

נציגי הכיתות:

ט 1 -                  ט 6 -

ט 2 -                  ט 7 -

ט 3 -                  ט 8 -          

ט 4 -                  ט' 9 -

ט 5 -

 

מועצת שכבה י':

מלווה: שלומית ביתן - מרכזת השכבה

יו"ר -            ס.יו"ר -

דובר -           מזכ"ל -

נציגי הכיתות:

י' 1 -                   י' 5 -

י' 2 -                 י' 7 -

י' 3 -                י' 9 -

י' 4 -

מועצת שכבה י"א:

מלווה: רותי שנחה - מרכזת השכבה

יו"ר -           ס.יו"ר -

דובר -         מזכ"ל -

נציגי הכיתות:

י"א 1 -           י"א 5 -

י"א 2 -           י"א 7 -

י"א 3 -          י"א 9 - 

 י"א 4 -

מועצת שכבה י"ב:

מלווה: סילבי פרץ - מרכזת השכבה

יו"ר -            ס.יו"ר -

דובר -           מזכ"ל -

נציגי הכיתות:

י"ב 1 -           י"ב 5 -

י"ב 2 -         י"ב 7 -

י"ב 3 -         י"ב 9 -

י"ב 4 -