המועצה במקיף א'
נווט למעלה
 

בבית-הספר התיכון העירוני מקיף א' פועלת מועצת תלמידים פעילה ותוססת. המועצה מייצגת את תלמידי ביה"ס בפני הנהלת ביה"ס

והמורים ובנוסף היא מייצגת את ביה"ס בפני גורמי חוץ שונים ומגוונים.

המועצה הינה למעשה הגוף הנבחר והדמוקרטי היחיד בביה"ס.

המועצה בריכוזה ובהנחייתה של גב' אורלי ברגר

במסגרת מעורבותה החברתית-קהילתית של מועצת התלמידים הבי"ס במקיף א' היא פועלת בשיתוף עם ההנהלה בפרויקטים

כאלה ואחרים למען תלמידי ביה"ס ולמען הקהילה הסובבת את ביה"ס, לדוגמא:

*המועצה מובילה את כל ההתרמות בביה"ס : האגודה למלחמה בסרטן, אור לעיוור, איל"ן, אקים, חירשים ועוד.

*במסגרת פרויקט הדגל של המועצה לשנה"ל תש"ע 2009-2010 החליטה המועצה לעסוק בנושא איכות הסביבה: במסגרת פרויקט זה הוקמו שתי ועדות ,

 האחת ועדת ניקיון ושירותים, שדואגת לעדכון שוטף למנהלת ביה"ס ולמנהלן כדי לדווח על הליקויים הסביבתיים בביה"ס וכל זה במטרה לתקן ולשפר את איכות החיים והסביבה בביה"ס.

*הועדה השנייה שאחראית על פרויקט נוסף בנושא איכות הסביבה, שרציונאל תוכניתו הוא:

פרויקט קהילתי שיתקיים בבתי הספר המזינים את מקיף א' בכיתות ה'-ו'.

הפרויקט בוצע על ידי תלמידי ועדת איכות הסביבה של מועצת התלמידים.

הוכנו מערכי שיעור שונים בנושא איכות הסביבה, ומתוכם נבחרו 4 מערכי שיעור המייצגים תכנים ופעילויות חווייתיות בנושא.

 

*המועצה אחראית לקבלת כיתות ו' , במסגרת השגרירים המובילים את תלמידי כיתות ו' המגיעים לראות את הוויו של ביה"ס .

חברי המועצה מדריכים אותם בין המגמות השונות ומהווים כדוגמא וכשגרירים המייצגים את ביה"ס.

 

*כל זאת ועוד היא העשייה הברוכה של המועצה למען ובשביל ביה"ס .

במשך שנים המועצה הינה חלק ממקבלי ההחלטות בביה"ס, ובשיתוף עם ההנהלה היא יוזמת,

מנהלת והאחראית בלעדית לפרויקטים כאלה ואחרים.

המועצה רואה עצמה כגוף מוביל ואחראי ולכך היא מאמינה במוטו של:

אמונה, אחווה, אהבה, איכות, אחריות !

אנו בטוחים שדרך האמונה ודרך האחווה שלנו

שרצופות אהבה לעשייה למענכם ויוצרות עימן את האיכות

ומביאות איתן את האחריות למען ובשביל התלמידים בביה"ס

נצליח לשגשג ולהמשיך ולהיות אחד מבתי הספר המובילים במדינת ישראל!