לקראת בחירות - כל המסמכים
  
  
  
  
הפעלה-בנושא זכויות.doc
  
18/10/2009 22:37ללא מידע נוכחותישראל או סעדה
הפעלה-זכותי.doc
  
18/10/2009 22:39ללא מידע נוכחותישראל או סעדה
הפעלה-חששות ותקוות.doc
  
18/10/2009 22:37ללא מידע נוכחותישראל או סעדה
הפעלה-מי מחליט.doc
  
18/10/2009 22:42ללא מידע נוכחותישראל או סעדה
הפעלה-תהליך קבלת החלטות.doc
  
18/10/2009 22:41ללא מידע נוכחותישראל או סעדה