דפים1 - תכנית הלימודים
 

 מסמכי תוכנית הלימודים

 
  
  
  
מבנה בחינת הבגרות.docמבנה בחינת הבגרותללא מידע נוכחותמזל כהן
תאריכי חובה לבחינת הבגרות.DOCתאריכי חובה לבחינת הבגרותללא מידע נוכחותמזל כהן
תוכנית לימודים בתנך לעולים חדשים.DOCתוכנית לימודים בתנך לעולים חדשיםללא מידע נוכחותמזל כהן
תנך 2 יחל - תוכנית הלימודים.DOCתנך 2 יחל - תוכנית הלימודיםללא מידע נוכחותמזל כהן