תפקידי הנביא בישראל

ביחידה זו אנו נלמד על תפקידי הנביא בישראל

תמונה1.jpg

הנחיות

לפניכם דף עבודה המסכם את תפקידי הנביא במקרא. עליכם לקרוא את הטקסט ולזהות מהו תפקיד הנביא בכל קטע.
בסיום דף העבודה, העלו אותו לכפתור עבודות תלמידים.

את המשימה יש להגיש לתיקיית העבודות שלנו במסמך Word

קישורים