יום ירושלים - פעילות תחרות שכבתית

הנחיות - ​ ​

הפעילות מתנהלת בסבבים, כל כיתה נכנסת לתחנה, מבצעת את הפעילות, זוכה בנקודות, ועוברת לתחנה הבאה.

משך הזמן לכל תחנה - 15 דקות.

בהצלחה לכולם.

טריוויה.jpg
שירי ירושלים.jpg

שערי ירושלים.jpg

שבעים שמות לירושלים.jpg ירושלים - הסרט.jpg