פעילויות מתוקשבות - כל הפריטים
  
  
  
  
קבצים מצורפים
  
יום ירושליםכניסה לחומריםשכבה ז'
מבוא למקראכניסה לחומריםשכבה ז'
ספר יונהכניסה לחומריםשכבה ז'
מלכים ונביאיםכניסה לחומריםשכבה יא'
המאבק לחברה מוסריתכניסה לחומריםשכבה יא'
עלילות הראשיתכניסה לחומריםשכבה יא'
חוק וחברה במקראכניסה לחומריםשכבה יא'
חיי הפרט והכלל בראי השירהכניסה לחומריםשכבה יא'
שאלוני בחינות בגרותכניסה לשאלוניםשכבה יב'
סיכומים לבחינות בגרותכניסהשכבה יב'
שיר השיריםכניסהשכבה יב'
מגילת רותכניסהשכבה יב'
איכהכניסהשכבה יב'
קוהלת בהשוואה לאיובכניסהשכבה יב'
מגילת אסתרכניסהשכבה יב'
דניאלכניסהשכבה יב'
שונותכניסהשכבה יב'
אליהוhttp://http://popplet.com/app/#/1546155שכבה י'אנה ליפשיץ
מלכים א כ"א - פעולותיה של איזבלhttp://popplet.com/app/#/1546278שכבה י'
פעילות מתוקשבת - תפקידי הנביא בישראללחצו כאןשכבה י'אנה ליפשיץ, ורדה אנקרי, טלי אדרת
מעמד הר סיני לחץ כאןשכבה ז'מיכל ענבר פלורית