היסטוריוגרפיה לשכבה יא-יב - כל המסמכים
  
  
  
  
Doc3 -מלכים ב  פרק יז.doc
  
04/09/2012 18:35ללא מידע נוכחותמזל כהן
Doc4 - מלכים ב פרק יח.doc
  
04/09/2012 18:35ללא מידע נוכחותמזל כהן
Doc6 -מלכים א  פרק כא.doc
  
04/09/2012 18:35ללא מידע נוכחותמזל כהן
דברים יב 12-1 - אוסף שאלות עד חורף 2012.doc
  
04/09/2012 18:40ללא מידע נוכחותמזל כהן
דברים יב, 1-12 - סיכום.doc
  
04/09/2012 18:35ללא מידע נוכחותמזל כהן
דף תאריכים.doc
  
04/09/2012 18:35ללא מידע נוכחותמזל כהן
מטרות הוראה.doc
  
04/09/2012 18:35ללא מידע נוכחותמזל כהן
מלכים א - אוסף שאלות- עד חורף 2012.doc
  
04/09/2012 18:40ללא מידע נוכחותמזל כהן
מלכים א ומלכים ב - מיפוי.doc
  
04/09/2012 18:35ללא מידע נוכחותמזל כהן
מלכים א טז 23-33.doc
  
11/09/2014 14:15ללא מידע נוכחותמזל כהן
מלכים א יא - דף עבודה.doc
  
04/09/2012 18:35ללא מידע נוכחותמזל כהן
מלכים א יב - דף עבודה.doc
  
04/09/2012 18:35ללא מידע נוכחותמזל כהן
מלכים א יב - מצג גרפי - גילה רחמים.doc
  
04/09/2012 18:35ללא מידע נוכחותמזל כהן
מלכים א פרק יא.doc
  
04/09/2012 18:36ללא מידע נוכחותמזל כהן
מלכים א פרק יב.doc
  
04/09/2012 18:36ללא מידע נוכחותמזל כהן
מלכים א, יא - סיכום.DOC
  
04/09/2012 18:36ללא מידע נוכחותמזל כהן
מלכים א, יב - סיכום.DOC
  
04/09/2012 18:36ללא מידע נוכחותמזל כהן
מלכים א, כא - סיכום.DOC
  
04/09/2012 18:36ללא מידע נוכחותמזל כהן
מלכים א.pdf
  
04/09/2012 18:36ללא מידע נוכחותמזל כהן
מלכים ב - אוסף שאלות- עד חורף 2012.doc
  
04/09/2012 18:40ללא מידע נוכחותמזל כהן
מלכים ב - כה - הצעה ללמוד הפרק.doc
  
04/09/2012 18:36ללא מידע נוכחותמזל כהן
מלכים ב יז - דף הפעלה.doc
  
04/09/2012 18:36ללא מידע נוכחותמזל כהן
מלכים ב יז - חורבן ממלכת ישראל - גילה רחמים -להדפסה לתלמידים.doc
  
04/09/2012 18:36ללא מידע נוכחותמזל כהן
מלכים ב יז - חורבן ממלכת ישראל - גילה רחמים.doc
  
04/09/2012 18:36ללא מידע נוכחותמזל כהן
מלכים ב יח - תרשים זרימה - מעולה.doc
  
04/09/2012 18:36ללא מידע נוכחותמזל כהן
מלכים ב כא-כה - עבודה כקריאה מודרכת.doc
  
04/09/2012 18:36ללא מידע נוכחותמזל כהן
מלכים ב כד - דף עבודה מסכם.doc
  
04/09/2012 18:36ללא מידע נוכחותמזל כהן
מלכים ב, יז - סיכום.DOC
  
04/09/2012 18:36ללא מידע נוכחותמזל כהן
מלכים ב, יח - סיכום.DOC
  
04/09/2012 18:36ללא מידע נוכחותמזל כהן
מלכים ב, כא - חטאי מנשה.doc
  
04/09/2012 18:36ללא מידע נוכחותמזל כהן
1 - 30הבא