בריאה וראשית האנושות לשכבה יא-יב - כל המסמכים
  
  
  
  
בראשית א בהשוואה לתהילים קד.doc
  
04/09/2012 18:10ללא מידע נוכחותמזל כהן
בראשית א השוואה לאנומה אליש.doc
  
04/09/2012 18:10ללא מידע נוכחותמזל כהן
בראשית א-יא - תהליך ההדרדרות.doc
  
04/09/2012 18:10ללא מידע נוכחותמזל כהן
בראשית ב ג בהשוואה ליחזקאל לא.doc
  
04/09/2012 18:11ללא מידע נוכחותמזל כהן
בראשית ג- הנחש בתרבויות אחרות.doc
  
04/09/2012 18:11ללא מידע נוכחותמזל כהן
בראשית ו-ט - סיכום על סיפור המבול.doc
  
04/09/2012 18:11ללא מידע נוכחותמזל כהן
בראשית ט 8-17 - מגדל בבל - גילה רחמים.doc
  
04/09/2012 18:11ללא מידע נוכחותמזל כהן
בראשית יא 1-9 - מגדל בבל - גילה רחמים.doc
  
04/09/2012 18:11ללא מידע נוכחותמזל כהן
הבדלים בין סיפור הבריאה בפרק א לסיפור גן עדן בפרק ב.docx
  
04/09/2012 18:11ללא מידע נוכחותמזל כהן
הבריאה וראשית האנושות - אוסף שאלות - עד חורף 2012.doc
  
04/09/2012 18:22ללא מידע נוכחותמזל כהן
הבריאה_וראשית_האנושות_חגית_שבתאי.pdf
  
26/11/2012 21:57ללא מידע נוכחותחגית שבתאי
המבול - השתקפות סיפור המבול בספרות ובשירה.doc
  
04/09/2012 18:11ללא מידע נוכחותמזל כהן
חוברת עבודה על בראשית א-יא.pdf
  
04/09/2012 18:11ללא מידע נוכחותמזל כהן
מושגים בנושא המיתוס.doc
  
04/09/2012 18:11ללא מידע נוכחותמזל כהן
עלילת גלגמש בהשוואה לסיפור המבול המקראי.doc
  
04/09/2012 18:11ללא מידע נוכחותמזל כהן
פרק ג- מידה כנגד מידה.doc
  
04/09/2012 18:11ללא מידע נוכחותמזל כהן
קטעים מתוך אנומה אליש -2003.doc
  
04/09/2012 18:11ללא מידע נוכחותמזל כהן
קטעים מתוך אנומה אליש.docx
  
04/09/2012 18:11ללא מידע נוכחותמזל כהן
תהילים קד - מערך שעור.doc
  
04/09/2012 18:11ללא מידע נוכחותמזל כהן
תהילים קד - תיאור בריאה.doc
  
04/09/2012 18:11ללא מידע נוכחותמזל כהן