חוק לשכבה יא-יב - כל המסמכים
  
  
  
  
דברים ה 6-18 בהשוואה לשמות כ.doc
  
04/09/2012 18:49ללא מידע נוכחותמזל כהן
דברים כ - חוקי מלחמה.docx
  
04/09/2012 18:49ללא מידע נוכחותמזל כהן
דברים פרק ו 14-4 - סיכום.doc
  
04/09/2012 18:49ללא מידע נוכחותמזל כהן
דף עבודה לשכבה יא.docx
  
18/10/2012 14:22ללא מידע נוכחותמזל כהן
החוק המקראי - נושאים שונים.doc
  
04/09/2012 18:49ללא מידע נוכחותמזל כהן
הפתיחה לחוקי חמורבי - מיואל גבע.pdf
  
04/09/2012 18:49ללא מידע נוכחותמזל כהן
ויקרא יט 18-1.doc
  
04/09/2012 18:49ללא מידע נוכחותמזל כהן
ויקרא יט 18-11, 37-32.doc
  
04/09/2012 18:49ללא מידע נוכחותמזל כהן
חוק -אוסף שאלות - עד חורף 2012.doc
  
09/05/2013 18:04ללא מידע נוכחותסופיה מלינסקי
מבוא לחוק המקראי .doc
  
04/09/2012 18:49ללא מידע נוכחותמזל כהן
עשרת הדברות בשמות כ בהשוואה לדברים ה.docx
  
04/09/2012 18:49ללא מידע נוכחותמזל כהן
שמות כ - עשרת הדברות.doc
  
04/09/2012 18:49ללא מידע נוכחותמזל כהן
שמות כ 20-15 - סיכום מיואל גבע.pdf
  
04/09/2012 18:49ללא מידע נוכחותמזל כהן
שמות כא.doc
  
04/09/2012 18:49ללא מידע נוכחותמזל כהן
שמות כג 12-19 - סיכום.doc
  
04/09/2012 18:49ללא מידע נוכחותמזל כהן