חכמה לשכבה יא-יב - כל המסמכים
  
  
  
  
א,ב,לח,מ 5-1, מב - סיכום כללי.docx
  
04/09/2012 18:51ללא מידע נוכחותמזל כהן
איוב א, ב, מב 7-17 - הדגשים בנקודות.docx
  
04/09/2012 18:51ללא מידע נוכחותמזל כהן
איוב א,ב,לח,מ 5-1,מב.docx
  
04/09/2012 18:51ללא מידע נוכחותמזל כהן
איוב ח 7-1.docx
  
04/09/2012 18:51ללא מידע נוכחותמזל כהן
איוב ח, ט.doc
  
04/09/2012 18:51ללא מידע נוכחותמזל כהן
איוב ט.docx
  
04/09/2012 18:51ללא מידע נוכחותמזל כהן
איוב לח - סיכום.DOC
  
04/09/2012 18:51ללא מידע נוכחותמזל כהן
איוב לח.doc
  
04/09/2012 18:51ללא מידע נוכחותמזל כהן
איוב מ - סיכום.DOC
  
04/09/2012 18:51ללא מידע נוכחותמזל כהן
איוב פרק ח - סיכום מפורט.pdf
  
04/09/2012 18:52ללא מידע נוכחותמזל כהן
איוב פרק ט - סיכום מפורט.pdf
  
04/09/2012 18:52ללא מידע נוכחותמזל כהן
איוב פרק מ.doc
  
04/09/2012 18:52ללא מידע נוכחותמזל כהן
חכמה -אוסף שאלות - עד חורף 2012.doc
  
04/09/2012 18:51ללא מידע נוכחותמזל כהן
קהלת א, ג, יב 14-8.docx
  
04/09/2012 18:52ללא מידע נוכחותמזל כהן
קהלת יא 7-10- דף עבודה.doc
  
04/09/2012 18:52ללא מידע נוכחותמזל כהן
קהלת יא 7-יב 7.docx
  
04/09/2012 18:52ללא מידע נוכחותמזל כהן