שיר השירים - פעילות מתוקשבת - כל המסמכים
  
  
  
  
בפסוקים 4-7.doc
  
27/03/2012 19:02ללא מידע נוכחותמזל כהן
הדודאים - תפוח חינני(songdl.net).mp3
  
27/03/2012 19:02ללא מידע נוכחותמזל כהן
הסבר למצגת.doc
  
27/03/2012 19:03ללא מידע נוכחותמזל כהן
מבוא לשיר השירים ב-ג.doc
  
27/03/2012 19:04ללא מידע נוכחותמזל כהן
מבוא לשיר השירים למצגת.doc
  
27/03/2012 19:04ללא מידע נוכחותמזל כהן
נורית גלרון - בגני נטעתיך(songdl.net).mp3
  
27/03/2012 19:05ללא מידע נוכחותמזל כהן
פסוקים  8-18.doc
  
27/03/2012 19:05ללא מידע נוכחותמזל כהן
פסוקים 1-3.doc
  
27/03/2012 19:05ללא מידע נוכחותמזל כהן
שאלות שיר השירים פרק ב.doc
  
27/03/2012 19:05ללא מידע נוכחותמזל כהן
שיר השירים פרק ב הרחבה.doc
  
27/03/2012 19:05ללא מידע נוכחותמזל כהן
שיר השירים פרק ב.doc
  
27/03/2012 19:05ללא מידע נוכחותמזל כהן
שיר השירים פרק ב.ppt
  
27/03/2012 19:05ללא מידע נוכחותמזל כהן
תפוחים ותמרים.mp3
  
27/03/2012 19:06ללא מידע נוכחותמזל כהן