בריאה וראשית האנושות לשכבה י - כל המסמכים
  
  
  
  
א1 - הבריאה וראשית האנושות אוסף שאלות.docx
  
09/09/2017 21:03ללא מידע נוכחותמזל כהן
אנומה אליש - קטעים נבחרים.docx
  
09/09/2017 20:07ללא מידע נוכחותמזל כהן
בראשית א - בהשוואה לאנומה אליש.doc
  
09/09/2017 20:07ללא מידע נוכחותמזל כהן
בראשית א - בהשוואה לבראשית ב.docx
  
09/09/2017 20:07ללא מידע נוכחותמזל כהן
בראשית א - בהשוואה לתהילים קד.doc
  
09/09/2017 20:07ללא מידע נוכחותמזל כהן
בראשית א - סיכום.docx
  
09/09/2017 20:07ללא מידע נוכחותמזל כהן
בראשית א-יא - חוברת עבודה.pdf
  
09/09/2017 20:07ללא מידע נוכחותמזל כהן
בראשית א-יא - קובץ מסכם.doc
  
09/09/2017 20:07ללא מידע נוכחותמזל כהן
בראשית א-יא - שאלות ותשובות מבחינות בגרות.doc
  
09/09/2017 20:08ללא מידע נוכחותמזל כהן
בראשית א-יא - תהליך ההדרדרות.doc
  
09/09/2017 20:08ללא מידע נוכחותמזל כהן
בראשית ב - מצגת.ppt
  
09/09/2017 20:08ללא מידע נוכחותמזל כהן
בראשית ב - סיכום.docx
  
09/09/2017 20:08ללא מידע נוכחותמזל כהן
בראשית ב ג  - בהשוואה ליחזקאל לא.doc
  
09/09/2017 20:08ללא מידע נוכחותמזל כהן
בראשית ג - מידה כנגד מידה.doc
  
09/09/2017 20:08ללא מידע נוכחותמזל כהן
בראשית ג - מצגת.ppt
  
09/09/2017 20:09ללא מידע נוכחותמזל כהן
בראשית ג - סיכום.docx
  
09/09/2017 20:09ללא מידע נוכחותמזל כהן
בראשית ג- הנחש בתרבויות אחרות.doc
  
09/09/2017 20:09ללא מידע נוכחותמזל כהן
בראשית ד - מצגת.ppt
  
09/09/2017 20:09ללא מידע נוכחותמזל כהן
בראשית ד - סיכום מפורט.docx
  
09/09/2017 20:09ללא מידע נוכחותמזל כהן
בראשית ד - סיכום.docx
  
09/09/2017 20:09ללא מידע נוכחותמזל כהן
בראשית ו-ט - המבול - השתקפות סיפור המבול בספרות ובשירה.doc
  
09/09/2017 20:09ללא מידע נוכחותמזל כהן
בראשית ו-ט - מצגת.ppt
  
09/09/2017 20:10ללא מידע נוכחותמזל כהן
בראשית ו-ט - סיכום על סיפור המבול.doc
  
09/09/2017 20:10ללא מידע נוכחותמזל כהן
בראשית יא - מצגת.ppt
  
09/09/2017 20:10ללא מידע נוכחותמזל כהן
בראשית יא - סיכום.doc
  
09/09/2017 20:11ללא מידע נוכחותמזל כהן
בראשית יא 9-1 - מגדל בבל - גילה רחמים.doc
  
09/09/2017 20:12ללא מידע נוכחותמזל כהן
בראשית יא 9-1 - סיכום.doc
  
09/09/2017 20:12ללא מידע נוכחותמזל כהן
מיתוסים במקרא - מושגים בנושא המיתוס.doc
  
09/09/2017 20:12ללא מידע נוכחותמזל כהן