חוק לשכבה י - כל המסמכים
  
  
  
  
א1 - החוק המקראי פרקי חובה - קובץ שאלות.docx
  
22/09/2017 23:45ללא מידע נוכחותמזל כהן
א2 - חוק פרקי הרחבה -אוסף שאלות.docx
  
09/09/2017 20:55ללא מידע נוכחותמזל כהן
א3 - חוק - תקציר - יאיר בקר.pdf
  
06/01/2018 22:15ללא מידע נוכחותמזל כהן
דברים טו, ויקרא כה - עבדות - מצגת.pptx
  
09/09/2017 19:51ללא מידע נוכחותמזל כהן
דברים טז 17-1.doc
  
09/09/2017 19:51ללא מידע נוכחותמזל כהן
דברים כ - מצגת.ppt
  
09/09/2017 19:49ללא מידע נוכחותמזל כהן
החוק המקראי - מבוא לחוק.doc
  
09/09/2017 19:51ללא מידע נוכחותמזל כהן
החוק המקראי פרקי החובה - מצגת.ppt
  
09/09/2017 19:49ללא מידע נוכחותמזל כהן
החוק המקראי פרקי החובה - סיכום מפורט.docx
  
09/09/2017 19:49ללא מידע נוכחותמזל כהן
החוק המקראי פרקי החובה - סיכום.docx
  
09/09/2017 19:49ללא מידע נוכחותמזל כהן
החוק המקראי פרקי הרחבה - מצגת.ppt
  
09/09/2017 19:51ללא מידע נוכחותמזל כהן
החוק פרקי הרחבה - סיכום.docx
  
09/09/2017 19:51ללא מידע נוכחותמזל כהן
החוק פרקי הרחבה - קובץ סיכום הפרקים.docx
  
09/09/2017 19:51ללא מידע נוכחותמזל כהן
ויקרא יט 18-1 - מצגת.ppt
  
09/09/2017 19:51ללא מידע נוכחותמזל כהן
ויקרא יט 18-1.doc
  
09/09/2017 19:51ללא מידע נוכחותמזל כהן
ויקרא יט 18-11, 37-32.doc
  
09/09/2017 19:52ללא מידע נוכחותמזל כהן
ויקרא יט, דברים טו - סיכום.docx
  
09/09/2017 19:52ללא מידע נוכחותמזל כהן