חכמה לשכבה י - כל המסמכים
  
  
  
  
א1 - חכמה פרקי החובה - קובץ שאלות.docx
  
22/09/2017 23:44ללא מידע נוכחותמזל כהן
א2 - חכמה פרקי הרחבה -אוסף שאלות.docx
  
09/09/2017 20:52ללא מידע נוכחותמזל כהן
א3 - חכמה - תקציר - יאיר בקרא.pdf
  
06/01/2018 22:14ללא מידע נוכחותמזל כהן
איוב א ב מב - סיכום כללי.docx
  
09/09/2017 19:46ללא מידע נוכחותמזל כהן
איוב א ב מב - סיכום.docx
  
09/09/2017 19:46ללא מידע נוכחותמזל כהן
איוב א ב מב 7-17 - הדגשים בנקודות.docx
  
09/09/2017 19:46ללא מידע נוכחותמזל כהן
איוב ח - סיכום מפורט.pdf
  
09/09/2017 19:54ללא מידע נוכחותמזל כהן
איוב ח 7-1.docx
  
09/09/2017 19:54ללא מידע נוכחותמזל כהן
איוב ח, ט.doc
  
09/09/2017 19:55ללא מידע נוכחותמזל כהן
איוב ט - סיכום מפורט.pdf
  
09/09/2017 19:55ללא מידע נוכחותמזל כהן
איוב ט.docx
  
09/09/2017 19:55ללא מידע נוכחותמזל כהן
איוב לח - סיכום.DOC
  
09/09/2017 19:55ללא מידע נוכחותמזל כהן
איוב לח, מ 5-1.docx
  
09/09/2017 19:55ללא מידע נוכחותמזל כהן
איוב לח.doc
  
09/09/2017 19:55ללא מידע נוכחותמזל כהן
איוב מ - סיכום.DOC
  
09/09/2017 19:55ללא מידע נוכחותמזל כהן
איוב מב.docx
  
09/09/2017 19:46ללא מידע נוכחותמזל כהן
חכמה - פרקי החובה - סיכום.docx
  
09/09/2017 19:47ללא מידע נוכחותמזל כהן
קהלת א - סיכום.docx
  
09/09/2017 19:46ללא מידע נוכחותמזל כהן
קהלת א, ג, יב 14-8.docx
  
09/09/2017 19:56ללא מידע נוכחותמזל כהן
קהלת ג, יא7-יב7, יב8-14.docx
  
09/09/2017 19:56ללא מידע נוכחותמזל כהן
קהלת יא 7-10- דף עבודה.doc
  
09/09/2017 19:56ללא מידע נוכחותמזל כהן
קהלת יא 7-יב 7.docx
  
09/09/2017 19:56ללא מידע נוכחותמזל כהן
קהלת יא, 10-7.ppt
  
09/09/2017 19:57ללא מידע נוכחותמזל כהן