מבוא למקרא לחט"ב - כל המסמכים
  
  
  
  
בוחן אמצעים דף עבודה 5.doc
  
03/09/2009 12:31ללא מידע נוכחותמזל כהן
בוחן התמצאות בתנ.doc
  
03/09/2009 12:31ללא מידע נוכחותמזל כהן
דף עבודה 1 חלקי הספר.doc
  
03/09/2009 12:31ללא מידע נוכחותמזל כהן
דף עבודה 3 סיכום טעמי המקרא.doc
  
03/09/2009 12:31ללא מידע נוכחותמזל כהן
הכרת תנך מלא- דף עבודה 2.rtf
  
03/09/2009 12:31ללא מידע נוכחותמזל כהן
התמצאות בתנך מלא- סיכום.doc
  
03/09/2009 12:31ללא מידע נוכחותמזל כהן
חתימתם של ספרי המקרא.doc
  
03/09/2009 12:31ללא מידע נוכחותמזל כהן
כתב רשי דף עבודה 4.doc
  
03/09/2009 12:31ללא מידע נוכחותמזל כהן
מבדק התמצאות 1.doc
  
03/09/2009 12:31ללא מידע נוכחותמזל כהן
מבדק התמצאות 2.doc
  
03/09/2009 12:31ללא מידע נוכחותמזל כהן
מבוא למקרא כיתות ז'.doc
  
03/09/2009 12:31ללא מידע נוכחותמזל כהן
ספרי עזר ספריה.doc
  
03/09/2009 12:31ללא מידע נוכחותמזל כהן
תוכנית לימודים בנושא התמצאות בתנך.doc
  
03/09/2009 12:31ללא מידע נוכחותמזל כהן