כל תוכן האתר
פעולות אתרהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).פתח תפריטנווט למעלה
הצג: 
      פריטים השתנה לאחרונה

  רשימות

news news    1 לפני 6 חודשים
אתרים מומלצים אתרים מומלצים    0 לפני 5 חודשים
הודעות המגמה הודעות המגמה    8 לפני 10 שנים
הודעות חט"ע הודעות חט"ע    5 לפני 6 חודשים
העבודות שלנו חט"ע העבודות שלנו חט"ע    76 לפני 6 חודשים
טל טל    22 לפני 5 חודשים
לוח אירועים מקצועי לוח אירועים מקצועי  השתמש ברשימת לוח השנה כדי להתעדכן בקביעות לגבי פגישות צפויות, מועדי סיום ואירועים חשובים נוספים.  1 לפני 6 חודשים
לוח הודעות לוח הודעות    2 לפני 6 חודשים
מטלה 1 מטלה 1  שאלות בסגנון מפמר  1 לפני 7 שנים
מטלות מטלות    5 לפני 6 חודשים
מערכת שעות מערכת שעות    7 לפני 6 חודשים
משימות זרימת עבודה משימות זרימת עבודה  ספריית מערכת זו נוצרה על-ידי התכונה פרסום כדי לאחסן משימות זרימת עבודה הנוצרות באתר זה.  0 לפני 6 חודשים
ניהול מערכת ההוראה ניהול מערכת ההוראה    3 לפני 6 חודשים
עבודות באקסל עבודות באקסל    4 לפני 9 שנים
עבודות ח5 -אורלי ברגר עבודות ח5 -אורלי ברגר    197 לפני 6 חודשים
עבודות ח6-אורלי ברגר עבודות ח6-אורלי ברגר    0 לפני 11 שנים
עבודות ח7 -אורלי ברגר עבודות ח7 -אורלי ברגר    19 לפני 10 שנים
עבודות ח8-אורלי ברגר עבודות ח8-אורלי ברגר    2 לפני 11 שנים
עבודות ט' עבודות ט'    37 לפני 6 חודשים
עבודות ט5-אורלי ברגר עבודות ט5-אורלי ברגר    1 לפני 10 שנים
עבודות ט6 - אורלי ברגר עבודות ט6 - אורלי ברגר    40 לפני 10 שנים
עבודות ט7-אורלי ברגר עבודות ט7-אורלי ברגר    7 לפני 10 שנים
עבודות להגשה עבודות להגשה    490 לפני 6 חודשים
עבודות מחשבים ח'2 עבודות מחשבים ח'2    114 לפני 6 חודשים
עבודות תלמידים רונית עבודות תלמידים רונית    498 לפני 5 חודשים
עבודות תלמידים רונית תשע"א עבודות תלמידים רונית תשע"א    104 לפני 6 חודשים
פעילויות מתוקשבות פעילויות מתוקשבות    17 לפני 6 חודשים
קישורים ארגון המחשב ושפת סף קישורים ארגון המחשב ושפת סף    4 לפני 9 שנים
קישורים ט3 קישורים ט3    4 לפני 10 שנים
קישורים יסודות 1 קישורים יסודות 1    2 לפני 8 שנים
קישורים יסודות 2 קישורים יסודות 2    1 לפני 11 שנים
קישורים מודלים חישוביים קישורים מודלים חישוביים    0 לפני 11 שנים
קישורים עיצוב תוכנה קישורים עיצוב תוכנה    1 לפני 11 שנים
שיעורי בית שיעורי בית    2 לפני 6 חודשים