news - תגבורים שכבה י'

כותרת

תגבורים שכבה י'

גוף

ביום א' 29/4 בין השעות 8:10-11:45 ומהשעה  13:00   יתקיימו שיעורי תגבור בחדר 603

חובה לתאם עמי שעת הגעה!!! 052-5433479

יש להגיע עם disk on key

תפוגת תוקף

30/01/2012

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך 16/08/2011 15:27 על-ידי check10
שונה לאחרונה ב- 25/04/2012 06:37 על-ידי אורית לוי