פעילויות מתוקשבות - כל הפריטים
  
  
  
  
קבצים מצורפים
  
ארגון המחשב ושפת סףכניסהשכבה יא'
מטלות לשכבה ט'כניסה למטלותשכבה ט'
יסודות 1כניסהשכבה יב'
יסודות 2כניסהשכבה יב'
ארגון המחשב ושפת סףכניסהשכבה יב'
עיצוב תוכנהכניסהשכבה יב'
מודלים חישובייםכניסהשכבה יב'
מדעי המחשב אקדמיה ותעשיהכניסהשכבה יב'
פרק 1 - צעדים ראשונים . הכרות עם  Scratchשכבה ז'קובץ מצורף
מטלה 1 SCRATCHפתרו המטלה. קראו לה בשם ריבוע והעלו אות לעבודות להגשה. עבודה נעימה, אוריתשכבה ז'אורית לוי
ביצוע חוזרשכבה ז'אורית לויקובץ מצורף
משתנים בסקראץשכבה ז'אורית לויקובץ מצורף
טיפוסי נתונים, קלט, פלט, השמה ופעולות חשבון ב- javaשכבה ט'אורית לויקובץ מצורף
משתנים בסקראץ' תרגילים בסיסייםשכבה ז'אורית לויקובץ מצורף
מעודכן  -  טיפוסי נתונים , הוראת  קלט, פלט והשמהשכבה ט'אורית לויקובץ מצורף
שאלות בסגנון מבחן מפמרשכבה ז'אורית לויקובץ מצורף
מחשבוןשכבה ז'אורית לויקובץ מצורף