עבודות באקסל - כל המשימות
קבצים מצורפים
  
  
  
  
  
  
  
  
פעילויות קדם
  
קובץ מצורףיום ספורט
  
הושלם(2) רגילה
קובץ מצורףתרשים
  
לא התחילה(2) רגילה
קובץ מצורףיום ספורט
  
מתבצע(2) רגילה
קובץ מצורףפקודת תנאי
  
מתבצע(2) רגילה