מטלות - כל הפריטים
קבצים מצורפים
  
  
תאור
  
  
  
קובץ מצורף
  
תלמידים יקרים ,
פתחו את הקובץ המצורף ופעלו עפ"י ההנחיות
 
עבודה נעימה, אורית
עיצוב תוכנה
  
תלמידים יקרים,
בצעו את משימה 1 בעמ' 29-30
 
עבודה נעימה, אורית
02/09/2009http://cse.proj.ac.il/hebetim/jan2009/String.pdfיסודות 2
קובץ מצורף
  
תלמידים יקרים,
הורידו את הקובץ המצורף ופעלו בהתאם להנחיות
13/09/2009יסודות 1
קובץ מצורף
  
בצעו את המשימות בקובץ המצורף.
עבודה נעימה, אורית
14/09/2009יסודות 1
  
 א. כתבו תת תכנית המוצאת את המספר המקסימאלי בין
      ערכי שני האוגרים,
AH ו-AL. התכנית תשים את הערך
       הגדול באוגר
AH ואת הערך הקטן ב-AL.
ב.  כתבו תכנית הקולטת מהמשתמש חמישה זוגות של
      מספרים , התכנית תמצא את המספר הגדול בכל זוג 
      ותצבור מספר זה לסכום המקסימליים.

18/02/2011ארגון המחשב ושפת סף