חומרי למידה - מודלים חישוביים
  
  
  
  
  
תכנל_מודלים.doc
  
19/07/2009 15:49ללא מידע נוכחותטל זילברמודלים חישוביים
תיאור מערכות ופתרון חידות.yar
  
05/09/2009 11:44ללא מידע נוכחותאורית לוימודלים חישוביים
אוטומט סופי דטרמיניסטי - שיעור 1.ppt
  
13/09/2009 14:16ללא מידע נוכחותאורית לוימודלים חישוביים
פרק 3 מילים ושפות פורמליות.ppt
  
27/10/2010 19:05ללא מידע נוכחותאורית לוימודלים חישוביים
הוכחת אי רגולריות.doc
  
18/12/2009 09:24ללא מידע נוכחותאורית לוימודלים חישוביים
הוכחת אי רגולריות.ppt
  
05/12/2009 22:39ללא מידע נוכחותאורית לוימודלים חישוביים
סגירות שפות רגולריות.ppt
  
06/01/2012 08:26ללא מידע נוכחותאורית לוימודלים חישוביים
חיתוך ואיחוד אוטומטים.doc
  
23/01/2010 18:49ללא מידע נוכחותאורית לוימודלים חישוביים
פרק 2 - אוטומט סופי דטרמיניסטי.ppt
  
07/10/2010 06:31ללא מידע נוכחותאורית לוימודלים חישוביים
מודלים 7 באוקטובר.pdf
  
10/10/2010 12:54ללא מידע נוכחותאורית לוימודלים חישוביים
פרק 3 - מילים ושפות פורמליות.ppt
  
04/11/2010 07:13ללא מידע נוכחותאורית לוימודלים חישוביים
פרק 7 -מכונת טיורינג.ppt
  
15/04/2012 16:57ללא מידע נוכחותאורית לוימודלים חישוביים
חישובים בעזרת מכונות טיורינג.doc
  
16/05/2011 17:15ללא מידע נוכחותאורית לוימודלים חישוביים
פרק_7_-מכונת_טיורינג.ppt
  
16/05/2011 17:16ללא מידע נוכחותאורית לוימודלים חישוביים
פרק 2 המשך.pptx
  
20/11/2011 17:31ללא מידע נוכחותאורית לוימודלים חישוביים
anfnd.ppt
  
06/02/2012 08:59ללא מידע נוכחותאורית לוימודלים חישוביים
StarBoard-2013-09-02-13-17-49.pdf
  
02/09/2013 13:22ללא מידע נוכחותאורית לוימודלים חישוביים