חומרי למידה - יסודות 1
  
  
  
  
  
תכנל_יסודות_1.doc
  
19/07/2009 15:50ללא מידע נוכחותטל זילבריסודות 1
מבוא - יסודות.yar
  
05/09/2009 17:53ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
מפת מושגים יסודות- אורית.ppt
  
05/09/2009 17:53ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
מגמת מדעי המחשב.yar
  
05/09/2009 17:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
אלגוריתם.yar
  
07/09/2009 05:18ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
אלגוריתם.ppt
  
07/09/2009 05:18ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
הכרות עם סביבת java.pdf
  
20/09/2009 15:48ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
משתנים.pdf
  
20/09/2009 15:48ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
יסודות 1 פרק 3 בעיה 3.yar
  
20/09/2009 19:48ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
יסודות 1 פרק  3 בעיה 4.yar
  
20/09/2009 20:08ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
הוראה לביצוע בתנאי.pdf
  
02/11/2009 20:17ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
הוראת switch.yar
  
16/11/2009 06:40ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
לוח כפל.xls
  
08/12/2009 13:32ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
לולאות כפולות  - טבלת מעקב לוח כפל.doc
  
08/12/2009 13:32ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
ב21 בדצמבר פיתוח שאלה 13 - לולאות כפולות.pdf
  
21/12/2009 09:50ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
חזרה למבחן שליש ב ט-י.doc
  
30/01/2010 16:34ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
פרק 2.ppt
  
02/10/2010 16:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
ADM36ER.ASM
  
21/10/2010 13:57ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
ADM36ER.BAK
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
ADM36ER.TSK
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
ARITHMET.ASM
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
ARITHMET.BAK
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXM1000.TSK
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXM1001.TSK
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXM1002.TSK
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXM1100.TSK
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXM200.ASM
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXM200.BAK
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXM210.ERR
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXM4.ERR
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXM500.ASM
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXM610.ERR
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXM611.ERR
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXM631.TSK
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXM632.ASM
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXM632.BAK
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXM633.ASM
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXM711.TSK
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXM712.TSK
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXM713.TSK
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXM714.TSK
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXM721.TSK
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXM731.TSK
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXM732.TSK
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXM733.TSK
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXM734.TSK
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXM810.ASM
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXM810.ERR
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXM811.ERR
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXM812.ERR
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXM813.ERR
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXM814.ERR
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXM815.ERR
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXM816.ERR
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXM817.ERR
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXM818.ASM
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXM818.ERR
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXM821.ASM
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXM821.ERR
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXM822.ASM
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXM823.ASM
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXM913.TSK
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXM914.TSK
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
EXR11.ERR
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
LEDINCR.ASM
  
21/10/2010 13:54ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
הצגת המגמה1.pptx
  
17/03/2012 20:48ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
פרק 1 - מבוא.pptx
  
27/08/2012 21:07ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
טיפוסי נתונים מספריים ערכים ופעולות.docx
  
07/10/2012 07:48ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
הוראה לביצוע בתנאי פלינדרום.pptx
  
07/10/2012 15:49ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
משתנה בוליאני.pptx
  
30/10/2012 19:52ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
לולאת while.ppt
  
26/11/2012 22:41ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
מנהיגת מול מנהיגים.docx
  
06/12/2012 11:28ללא מידע נוכחותמרינה וקניןיסודות 1
p151q26.java
  
17/12/2012 21:03ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
p151q26a.java
  
17/12/2012 21:04ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
p151q26aa.java
  
17/12/2012 21:04ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
p151q26b.java
  
17/12/2012 21:04ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
סדרת פיבונאצ'י.pptx
  
17/12/2012 21:26ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
לולאות מקוננות.ppt
  
24/12/2012 10:21ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1
מערך מונים וצוברים 1 (2).ppt
  
21/02/2013 14:57ללא מידע נוכחותאורית לוייסודות 1