חזקות של מספרים מכוונים

 

תזכורת, חזקה – כתיב מקוצר לכפל המספר בעצמו.

           מעריך החזקה

דוגמה:         (-6)2


                                  בסיס החזקה

דוגמאות נוספות:

1.                                                                                                                                32 = 3*3 = 9

         הכלל: כל חזקה של מספר חיובי היא מספר חיובי.

 2.                                                                                                                    (-3)2 = (-3)*(-3) = 9

  הכלל: בסיס חזקה שלילי ומעריך זוגי  - תוצאה חיובית.

 3.                                              (-3)3 = (-3)*(-3)*(-3) = -27

 

  הכלל: בסיס חזקה שלילי ומעריך אי זוגי  - תוצאה שלילית

תרגיל: מה סימן התוצאה?

4300 =                                 חיובי

      (-5)100 =חיובי                            

(-5)101 =   שלילי                          

   

 תרגילי חשבון עם חזקות של מספרים מכוונים

תזכורת: חזקה קודמת לפעולות כפל, חילוק, חיבור וחיסור.

דוגמאות:

1.                                              7-(-2)2 =  

                          =7-(+4) =

                           =7-4 = 3

2.                                              1+5*(-2)3=

                 =1+5*(-8) =                       

=1+(-40) = -39                  

 

3.                                              10*(-2)3*(-3)2-(-3) =

             =10*(-8)*(+9)+3=                             

=-720+3=-717