פעילויות מתוקשבות - כל הפריטים
  
  
  
  
קבצים מצורפים
  
מתמטיקאי החודשכניסה למשימהשכבה ח'
קנה מידהשכבה ח'אורית לויקובץ מצורף
משפט פיתגורס לשכבה ח'משפט פיתגורס לשכבה ח'שכבה ח'