תוכנית הבחינה בשאלון 07 - שטוחה
רשומה
הופעל: 15/03/2010 08:54
קובץ מצורף
שושנה רוסמן
שושנה רוסמן
תוכנית הבחינה בשאלון 07
מצורפת התוכנית שבה מחקתי את הנושאים שהורדו במיקוד
התחילו ללמוד בהתאם