קבלת ציוני מגן - שטוחה
רשומה
הופעל: 21/05/2010 09:19
שושנה רוסמן
שושנה רוסמן
קבלת ציוני מגן
ציוני המגן והחזרת המתכונות ימסרו אישית בלבד ביום שני בשעות הרגילות במערכת.
לא יימסרו ציונים טלפונית