עוד משהו קטן בוקטורים - שטוחה
רשומה
הופעל: 18/12/2009 18:04
דור שלמה גוזלן
דור שלמה גוזלן
עוד משהו קטן בוקטורים
בשאלות 16 עד 19 לא הבנתי בכלל איך אני מוצא שוקטור נמצא על אותו ישר
מישהו יכול להסביר בבקשה
פורסם: 19/12/2009 19:11
שושנה רוסמן
שושנה רוסמן
אם הוא כפולה בסקלר של הוקטור הנתון