מורכבים - שטוחה
רשומה
הופעל: 10/04/2010 20:33
דור שלמה גוזלן
דור שלמה גוזלן
מורכבים
התרגילים בעמוד 610 13, 16, 17, לא ברורים לי כל כך
מישהו יכול לעזור לי בהם?
פורסם: 10/04/2010 23:02
שושנה רוסמן
שושנה רוסמן
משואה ריבועית
נסה להשתמש בנוסחאות וייטה