מהשיעורי בית במרוכבים - שטוחה
רשומה
הופעל: 01/01/2010 10:48
עדי טרבס
עדי טרבס
מהשיעורי בית במרוכבים
בעמוד 571 תרגילים 17-22 מבקשים ל"פרק לגורמים את תלת האיברים הריבועיים הבאים (היעזר בפייתרון המשוואה הריבועית המתאימה)" מה זאת אומרת?? איך עושים את זה? שבת שלום!
פורסם: 03/01/2010 20:50
שושנה רוסמן
שושנה רוסמן
בדיוק כמו בממשיים מוצאים את השורשים ע"י פתרון משואה ומציבים בתבנית