מבחן במתמטיקה 9665 - שטוחה
רשומה
הופעל: 15/04/2010 12:10
שושנה רוסמן
שושנה רוסמן
מבחן במתמטיקה
יתקיים ביום ו 30.4
בשעה 8.00
תלמידים עם הארכת זמן יתחילו בשעה 7.40