ווקטורים - שטוחה
רשומה
הופעל: 21/12/2009 19:38
מקה טוטיאשוילי
מקה טוטיאשוילי
ווקטורים
בתרגיל 14 א. עמוד 336...
נתקעתי בתרגיל.. מישהו שיעזור לי בדרך פתרון :)
פורסם: 21/12/2009 21:38
שושנה רוסמן
שושנה רוסמן
מצאי את המכפלה הסקלרית בין הוקטורים לפי הדוגמאות שעשינו בכיתה