מילון

חגלכידגחלעכדגחלעכחךדגעכ
דגלךכחדךגליכ

הנחיות

גגדיכלחיהיחבלהי
גחכידחגעכגעכ
חדגעכחדגע

היעזרו במצגת שלפניכם אימפרסיוניזם תשע-ד.pptאימפרסיוניזם תשע-ד.ppt

את המשימה יש להגיש לתיקיית העבודות שלנו במסמך Word

קישורים