דפים1 - יא 1

תלמידי יא'1 היקרים! 

קראו את המכתב שלי אליכם:

תלמידי כיתה יא.docתלמידי כיתה יא.doc

 

לפניכם דוגמא לבחינה שתתקיים לאחר ההפוגה.
 
 
יש לענות על השאלות שבבחינה, שהם הבסיס למבחן שיתקיים.
המבחן כולל גם מחוון תשובות.
 
 מיכל בנבנישתי