בדיחות היסטוריות- נלקח מאתר מאגר הידע

 מאת מארקוס וואלריוס מארטיאליס, בן המאה הראשונה לספירה:

Nubere Paulam nubit nobis. Ego ducere Paulam
nolo: anus est. Vellem, si magis esset anus.

"פאולה רוצה להתחתן איתי. אני לא רוצה להתחתן איתה.
היא זקנה. הייתי מסכים, אם היא הייתה יותר זקנה".

והנה עוד אחת של מארטיאליס:

Nihil Ammiano praeter aridam restem
moriens reliquit ultimis pater ceris.
Fieri putaret posse quis, Marulline,
ut Ammianus mortuum patrem nollet?

"אביו של אמיאנוס לא הוריש לו כלום פרט לחבל.
מי היה מעלה בדעתו, מארקולינוס, שאמיאנוס
היה רוצה שאביו יהיה עכשיו חי?"

והנה שנינה מאת גאיוס סווטוניוס טראנקוויליוס, שחי ופעל בחלוף המאות הראשונה והשנייה לספירה. הנה קטע מתוך "חיי דומיטיאנוס":
Condicionem principum misseriam aiebat, quibus
de coniuratione comperta non crederetur nisi occisis

"[דומיטיאנוס] נהג לומר שמצבו של הקיסר אומלל מאוד.
אם התגלה קשר להרוג את הקיסר, אף אחד לא האמין אלא אם כן הקיסר מת..."