פעילויות מתוקשבות - כל הפריטים
  
  
  
  
קבצים מצורפים
  
מאגר שאלות לבגרותכניסהשכבה יא'
רנסנס והומניזםכניסה למשימהשכבה ז'
כ"ט בנובמברכניסה למשימהשכבה ז'
מלחמת העולם ה-1כניסה למשימהשכבה ז'
היסטוריה לכיתות ז3 ו-ז7שכבה ז'רותם כהןקובץ מצורף
היסטוריה לכיתות זקישור לספר הלימודשכבה ז'
היסטוריה לכיתה זקישור למצגתשכבה ז'
המהפכה הצרפתיתשכבה ח'שרונה נסים-פורקובץ מצורף
האימפריה המוסלמיתשכבה ז'שרונה נסים-פורקובץ מצורף
המהפכה הצרפתיתשכבה ח'שרונה ניסים פור קובץ מצורף
המהפכה הצרפתית - הדר אשכנזישכבה ח'שרונה ניסים פורקובץ מצורף
המהפכה הצרפתית איליי ממן ח'2שכבה ח'קובץ מצורף
המהפכה הצרפתיתשכבה ח'נסים פור שרונהקובץ מצורף
התנועה הלאומית האיטלקיתשכבה יא'יוני סגלקובץ מצורף